Monthly Archives: April 2023

“Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe”. Chia sẻ của chị Hạnh với hội chứng men gan cao vào năm 2022

2

“Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe” . Chia sẻ của chị Hạnh với hội chứng men gan cao vào năm 2022 Sử dụng healthyhouse 9+ với liều dùng 4 viên/ngày, chia 2 lần sau bữa ăn […]